Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 32
Năm 2020 : 452
Liên kết website
<a href="/tin-tuc-thong-bao/hoat-dong-chuyen-mon" title="Hoạt động chuyên môn" rel="dofollow">Hoạt động chuyên môn</a>
Công việc chủ nhiệm lớp vẫn được coi là vừa “khó”, vừa “khổ”. Thế nên, những sáng kiến để tăng hiệu quả công tác chủ nhiệm thực sự rất đáng quý và cần được phổ biến, nhân rộng.
<a href="/tin-tuc-thong-bao/tin-tuc-tu-phong" title="Tin tức từ Phòng" rel="dofollow">Tin tức từ Phòng</a>
Ngày 16/9/2020, Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao huyện Hiệp Hòa phối hợp với Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh Bắc Giang, UBND xã Ngọc Sơn tổ chức các hoạt động văn hóa ...
<a href="/tin-tuc-thong-bao/thong-bao-tu-so" title="Thông báo từ Sở" rel="dofollow">Thông báo từ Sở</a>
Ngày 16/9/2020, Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao huyện Hiệp Hòa phối hợp với Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh Bắc Giang, UBND xã Ngọc Sơn tổ chức các hoạt động văn hóa ...
<a href="/tin-tuc-thong-bao/thong-bao-tu-phong" title="Thông báo từ Phòng" rel="dofollow">Thông báo từ Phòng</a>
Ngày 16/9/2020, Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Thể thao huyện Hiệp Hòa phối hợp với Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh Bắc Giang, UBND xã Ngọc Sơn tổ chức các hoạt động văn hóa ...
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới